Registrer ny konto

Godkjent søknad gir deg billett i ØstfoldBillet-appen på dette telefonnummeret. (Samtidig samtykker du at ditt telefonnummer brukes til dette.) Ønsker du busskort istedenfor billett i app, send en e-post på skoleskyss.okt@ofk.no

Jeg gir mitt samtykke til innsamling av mine personlige data
Avbryt